COVID-19 chỉ kéo giảm thị trường bất động sản trong ngắn hạn

COVID-19 chỉ kéo giảm thị trường bất động sản trong ngắn hạn

Giao dịch BĐS thưa thớt vì dịch bệnh Chiến tranh thương mại Mỹ – Trung, diễn biến kinh tế phức tạp và dịch bệnh đang khiến kinh tế Châu Á…