Đầu tư bất động sản sẽ chậm lại trong nửa đầu năm 2020

Đầu tư bất động sản sẽ chậm lại trong nửa đầu năm 2020

Trong những sự kiện biến động về kinh tế tương tự, giới đầu tư BĐS có xu hướng phân bổ vốn vào dòng sản phẩm nhà đất có giá trị…