Nhà ở xã hội cần tiếp tục được “gỡ vướng”

Nhà ở xã hội cần tiếp tục được “gỡ vướng”

Theo VNREA, việc mua bán nhà ở xã hội hiện còn một số vướng mắc, gây khó cho cả người mua và doanh nghiệp Theo Hiệp hội Bất động sản…