Trảng Bom: Bất động sản hưởng lợi từ hạ tầng và công nghiệp

Trảng Bom: Bất động sản hưởng lợi từ hạ tầng và công nghiệp

Điểm tựa hạ tầng, công nghiệp Trong vài thập kỷ vừa qua, nhờ vị trí chiến lược trung tâm vùng kinh tế động lực phía Nam, tỉnh Đồng Nai rất…