Người nước ngoài “lách luật” sở hữu đất tại Việt Nam: Chính sách đi sau thực tiễn

Người nước ngoài “lách luật” sở hữu đất tại Việt Nam: Chính sách đi sau thực tiễn

Khu đô thị Our City Hải Phòng do người Trung Quốc làm chủ đầu tư, cư dân sinh sống tại đây chủ yếu là người Trung Quốc Mới đây, gửi…