Bất động sản nhà ở Hà Nội hút nhà đầu tư Sài Gòn ngược dòng Bắc tiến?

Bất động sản nhà ở Hà Nội hút nhà đầu tư Sài Gòn ngược dòng Bắc tiến?

– Ông đánh giá thế nào về giá nhà ở Hà Nội dưới tác động của hai làn sóng Covid-19. Liệu giá nhà có giảm từ giờ đến cuối năm…