Doanh nghiệp BĐS nên tự vận hành hệ thống riêng hay đi thuê dịch vụ phần mềm?

Ngày nay, với tốc độ phát triển nhanh chóng của công nghệ, các doanh nghiệp BĐS đứng trước rất nhiều sự lựa chọn về giải pháp số hóa trong hoạt…