Chu kỳ bất động sản mới: Tốt hay rất tốt?

Chu kỳ bất động sản mới: Tốt hay rất tốt?

Theo ông Tuyển, hiện tại, nguồn cung rất ít và pháp lý lại rất minh bạch. Có thể do xã hội đã văn minh, người mua có nhận thức cao hơn,…