Đừng bó hẹp “giấc mơ an cư” ở Sài Gòn!

Gần 10 năm chật vật ở Sài Gòn vẫn không thể sở hữu một nơi an cư, đôi vợ chồng trẻ quyết định tìm nơi “đất lành” khác với quyết…