Những xu hướng đầu tư mới của thị trường BĐS trong tương lai

Những xu hướng đầu tư mới của thị trường BĐS trong tương lai

– Thưa bà, giá bất động sản vẫn tăng bất chấp dịch bệnh, bà đánh giá thế nào về hiện tượng này? Bất động sản là một sản phẩm đầu…