Khám phá công nghệ sản xuất xanh của xi măng Tân Thắng

Phân xưởng vắng bóng người, ống khói không có khói, sản phẩm đạt mọi tiêu chuẩn quốc tế khắt khe, toàn bộ vận hành đều tự động từ hệ thống…