Nên hay không việc cấm cho thuê căn hộ theo giờ, ngắn ngày?

Nên hay không việc cấm cho thuê căn hộ theo giờ, ngắn ngày?

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có cảnh báo về việc sử dụng căn hộ vào mục đích không phải để ở như cho thuê theo giờ, ngắn ngày là…